Správna rada

Predsedníčka:

doc. Mgr. Gabriela Múcsková, PhD.

Členky:

Mgr. Bronislava Chocholová, PhD.

PhDr. Sibyla Mislovičová

PhDr. Mária Šimková, Ph.D.

Mgr. Iveta Valentová, PhD.