Oddelenie súčasnej lexikológie a lexikografie JÚĽŠ SAV

Vedúca oddelenia: Bronislava Chocholová (* 1975), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1998

Pracovníci oddelenia:

Ľubica Balážová (* 1953), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1982

Vladimír Benko, (* 1954), pracovník JÚĽŠ SAV od r. 1990

Jana Hašanová (* 1953), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2005

Nicol Janočková (* 1978), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2001

Alexandra Jarošová (* 1952), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1980

Monika Kapustová, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2016

Jana Končalová (* 1974), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2005

Martina Kopecká, pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2015

Lenka Ocetová (* 1982), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2006

Magdaléna Petrufová (* 1950), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1973

Emília Porubská (* 1950), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1996

Anna Šebestová (* 1951), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1986

Alexandra Šufliarska (* 1953), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2002

Pracovníci oddelenia v minulosti:

Miroslava Avramovová (* 1956), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 2005

Klára Buzássyová (* 1938), pracovníčka JÚĽŠ SAV od r. 1961

Adriana Oravcová (* 1952), pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 2002 – 2013

Miloslava Sokolová (* 1950) pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 2014 - 2016

Dáša Zvončeková (* 1953), pracovníčka JÚĽŠ SAV v r. 2005 – 2013