Jazykové problémy, ktorých riešenie sa ťažko hľadá

Pozor, zmena! Termín konferencie sa zmenil na 28. – 29. 11. 2017.

Termín: 28. – 29. 11. 2017

Miesto: Malé kongresové centrum vydavateľstva VEDA, Štefánikova 3, Bratislava


Vedeckí garanti konferencie:

PhDr. Alexandra Jarošová, CSc.

PhDr. Ľubor Králik, CSc


Publikácia: V zborníku vedeckých príspevkov (kat. ADE) budú publikované príspevky prednesené na konferencii. Informácie o formálnej úprave príspevkov pošleme v 2. cirkulári.


Termíny:

do 30. 4. 2017 poslanie prihlášok s abstraktom (v rozsahu max. 300 znakov) na adresu: silviad@juls.savba.sk

do 31. 5. 2017 posúdenie abstraktov a poslanie potvrdenia o prijatí príspevkov do programu konferencie alebo do zborníka vedeckých príspevkov

do 31. 7. 2017 2. cirkulár so zoznamom účastníkov a informáciou o platbe konferenčného poplatku, ubytovaní a stravovaní (bude obsahovať 2. návratku s objednávkou)

do 31. 12. 2017 odovzdanie príspevkov do zborníka


Konferenčný poplatok

Konferenčný poplatok vo výške 50 € je určený na organizačné zabezpečenie konferencie a vydanie zborníka. Informácie o spôsobe platby pošleme v 2. cirkulári.

1. cirkulár / prihláška vo formáte PDF


Tešíme sa na stretnutie!

Organizačný výbor konferencie:

PhDr. Katarína Kálmánová

PhDr. Silvia Duchková

Programový výbor konferencie:

PhDr. Ingrid Hrubaničová, PhD.

PhDr. Sibyla Mislovičová

PhDr. Dana Guričanová

Mgr. Iveta Vančová