RUDOLF ŠIŠKA

Nar. 26. 10. 1929, Čeľadince, okr. Topoľčany. V r. 1955 – 1957 diaľkovo študoval na Vyššej pedagogickej škole v Bratislave, v r. 1957 – 1961 študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk – ruský jazyk). 1957 prom. pedagóg, 1961 prom. filológ. V r. 1949 – 1950 pôsobil na Základnej deväťročnej škole v Solčanoch, okr. Topoľčany (učiteľ, zástupca riaditeľa), v r. 1959 – 1962 na ZDŠ v Preseľanoch, okr. Topoľčany (učiteľ), v r. 1962 – 1965 na ZDŠ v Bošanoch, okr. Partizánske (učiteľ, zástupca riaditeľa), v r. 1965 – 1972 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre (odborný asistent), v r. 1972 – 1990 pracovník Družstva invalidov v Nitre, v r. 1990 – 1992 pracovník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty v Nitre, v r. 1992 – 1996 Fakulty humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Nitre (odborný asistent). Od r. 1996 na dôchodku.

Venuje sa metodike vyučovania slovenského jazyka.

1997

1999

Literatúra