MIRA NÁBĚLKOVÁ

Nar. 30. 3. 1956, Martin. Študovala v r. 1975-1980 na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (slovenský jazyk - ruský jazyk). 1982 PhDr., 1989 CSc. Od r. 1980 pracovníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave (študijný pobyt, odborná pracovníčka, interná vedecká ašpirantka, vedecká pracovníčka, samostatná vedecká pracovníčka). Od r. 1989 vedecká tajomníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV.

Pracuje v oblasti výskumu súčasného slovenského spisovného jazyka.

1981

1982

1983

1984

1985

Literatúra