JOZEF MARTINKA

15. 2. 1893, Prievidza - 8. 12. 1974, Bratislava. Vysokoškolské štúdium absoloval v r. 1912 na Filozofickej fakulte univerzity v Budapešti. 1917 PhDr., neskôr aj RNDr., 1947 prof. V r. 1912-1920 pôsobil na gymnáziu vo Veľkom Bečkereku, dnešnom Zremjanine v Juhoslávii (profesor, dočasný riaditeľ), v r. 1920-1938 na reálnom gymnáziu v Košiciach (profesor), v r. 1938-1945 pracovník Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave, v r. 1947-1950 pôsobil na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (profesor), v r. 1947 dekan fakulty, v r. 1951-1962 pracovník Geografického ústavu SAV v Bratislave (vedecký pracovník). V Košiciach založil Československo-ruskú spoločnosť a Vysokú ľudovú školu, druhú v Československu (riaditeľ). Pričinil sa o založenie Vysokej školy obchodnej v Bratislave, Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave a Vysokej školy technickej v Košiciach. Zaslúžil sa o rozvoj slovenského múzejníctva a kultúrno-spoločenských organizácií (Matica slovenská, Slovenská liga).

Popri geografickom výskume ako svojom hlavnom pracovnom zameraní venoval sa aj otázkam geografického a botanického názvoslovia a niektorým onomastickým otázkam.

Dodatky a doplnky k bibliografii za roky 1930-1941

1924

1925

1926

1937

Literatúra