ANTON JÁNOŠÍK

7. 4. 1904, BÁNOVCE NAD BEBRAVOU, OKR. TOPOĽČANY - 26. 11. 1971, MARTIN. ŠTUDOVAL V R. 1923-1927 NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (SLOVENSKÝ JAZYK - FRANCÚZSKY JAZYK), V ŠTUD. R. 1927/28 NA UNIVERZITE V POITIERS (FRANCÚZSKO). 1940 PHDR. V R. 1928-1929 PÔSOBIL NA PATRONÁTNOM REÁLNOM GYMNÁZIU V KLÁŠTORE POD ZNIEVOM, OKR. MARTIN, V R. 1929-1930 NA GYMNÁZIU V MALACKÁCH, OKR. BRATISLAVA-VIDIEK, V R. 1930-1932 NA ŠTÁTNOM MAĎARSKOM REÁLNOM GYMNÁZIU V KOŠICIACH, V R. 1932-1934 NA ŠTÁTNOM KOEDIKUAČNOM UČITEĽSKOM ÚSTAVE V PREŠOVE, V R. 1934-1935 NA GYMNÁZIU V KOŠICIACH, V R. 1935-1939 NA GYMNÁZIU V MARTINE, V R. 1939-1940 NA OBCHODNEJ AKADÉMII V MARTINE, OD R. 1969 NA DÔCHODKU. 1963 POCHVALNÉ UZNANIE ZA PRÁCU NA ÚSEKU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA, 1969 PAMÄTNÁ MEDAILA ZA ZÁSLUHY O BUDOVANIE OKRESU MARTIN.

Venoval sa dialektológii, štúdiu slovenského spisovného jazyka, najmä otázok jazykovej kultúry a lexikografie, čiastočne sa zaoberal aj onomastikou.

Doplnky k súpisu prác za roky 1933-1971

1935

1943

Literatúra