Interní doktorandi

PhDr. Perla Bartalošová

Dátum nástupu: 1. 9. 2015

Téma dizertačnej práce: Jazyk seniorov z hľadiska sociolingvistiky

Školiteľ: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.


Mgr. Jaroslava Rusinková

Dátum nástupu: 1. 9. 2015

Téma dizertačnej práce: Slovenčina ako prirodzený jazyk

Školiteľ: prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.


Mgr. Roman Soóky

Dátum nástupu: 1. 9. 2017

Téma dizertačnej práce: Predpoklady kultivovania interpretačnej kompetencie

Školiteľ: prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.