Externí doktorandi

Mgr. Anežka Gál

Dátum nástupu: 1. 9. 2010

Dátum ukončenia: prerušenie štúdia od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2017

Téma dizertačnej práce: Jazyková politika a jazyková situácia na Slovensku v medzinárodnom kontexte

Školiteľ: prof. PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc.