Budovanie Slovenského národného korpusu a elektronizácia jazykovedného výskumu na Slovensku (tretia etapa)

2012 – 2016

Zodpovedný riešiteľ: Mária Šimková

Spoluriešitelia zo SAV: Katarína Gajdošová, Radovan Garabík, Rudolf Hladík, Katarína Chlpíková, Agáta Karčová, Beata Kmeťová, Jana Levická, Daniela Majchráková, Beata Taberyová

Program: ŠPVV